Uslovi korišćenja

Podaci o Firmi

 

Naziv Pravnog Subjekta: Pro Social Content DOO
Adresa: Stevana Sremca 12, Novi Sad
Delatnost Reklamnih Agencija – Šifra 7311
MB 21702609
PIB 112591816
Web Adresa: www.prosocialcontent.com
Telefon i Korisnicki Servis : +381694327976
Email: info@prosocialcontent.com

Pro Social Content nije PDV obveznik

 

Uslovi Korišćenja

 

Pro Social Content doo je marketinška agencija koja se bavi pružanjem usluga iz oblasti digitalnog marketinga, konkretno kreiranjem digitalnih strategija za svoje klijente u cilju povećanja obima prodaje proizvoda i usluga svojih klijenata. Digitalna strategija podrazumeva kreiranje jedinstvenog tekstualnog i vizuelnog sadržaja za klijentove društvene mreže i internet stranice, oglašavanje na internet pretraživačima, društvenim mrežama, kao i nezavisnim prodajnim stranicama i drugim internet portalima.
Molimo pažljivo pročitajte ove uslove korišćenja (“uslovi korištenja”, ” sporazum”) prije korišćenja web stranice Pro Social Content (“web stranica”, “usluga”) kojom upravlja Pro Social Content doo (“nas”, “mi”, ” naše”).

 

Zaštita Privatnosi Korisnika

U ime Pro Social Content doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Pro Social Content doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

 

Naručivanje i Način Isporuke Usluga Digitalnog Marketinga

Pro Social Content doo će u konsultaciji sa klijentom u skladu sa njihovim poslovnim ciljevima, trenutnom pozicijom na tržištu i opredeljenim budžetom kreirati jedinstvenu strategiju sa precizno navedenim elementima i vrstama usluga, te sačiniti detaljan plan implementacije u formi digitalne prezentacije (PowerPoint, PDF).
Digitalna prezentacija se sastoji od:
  • Generalnog prikaza strategije
  • Vrste i količina usluga (sadržaj za društvene mreže, oglašavanje na interenet pretraživačima…)
  • Cenu

 

Vreme i Način Plaćanja

Klijent plaća uslugu digitalnog marketinga tek nakon pisanog odobrenja (putem email-a) digitalne prezentacije, opisane gore.
Prilikom naplate usluga, Pro Social Content koristi “Pay By Link” način naplate, odnosno slanja linka za plaćanje platnim karticama na email adresu kupca usluge.

 

Izjava o Konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

Politika Reklamacije

Reklamacija se može uložiti isključivo iz razloga nesaobraznosti odobrene digitalne prezentacije sa isporučenim uslugama, na primer: Oglašavanje na pretraživačima, umesto na društvenim mrežama, i obrunuto; implementacijom strategije koji nije zahtevom klijenta (prethodno jasno istaknutim prezentaciji).

Način slanja reklamacije

U slučaju reklamacije, korisnik uslugaje dužan da uputi reklamaciju na email adresu: info@prosocialcontent.com
Pro Social Content doo je u obavezi da odgovori na uloženu reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i predloži način rešavanja iste. Pro Social Content doo je u obavezi da predloženi način rešavanja reklamacije realizuje u roku od 15 dana od dana slanja odgovora korisniku usluga.
Odgovornost za nesaobraznost pružene usluge elektronskim putem rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima, te ostalim važećim propisima Republike Srbije. Napominjemo da razlog za reklamaciju ne može biti nezadovoljstvo klijenta brzinom unapređenja prodaje u planiranom vremenskom intervalu.
U slučaju povraćaja sredstava potrošaču usled usvojene reklamacije – u potpunosti ili delimično, sredstva se potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, vrši isključivo preko VISA, Master Card i Maestro načina plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice, storniranjem originalne transakcije.

 

Intelektualna svojina

Slažete se da su svi materijali, proizvodi i usluge na ovoj web stranici vlasništvo Pro Social Content doo, njegovih podružnica, direktora, službenika, zaposlenih, agenata, dobavljača ili davaoca licence, uključujući sva autorska prava, poslovne tajne, zaštitne znakove, patente i drugo intelektualno vlasništvo. Takođe se slažete da nećete reprodukovati ili redistribuirati intelektualno vlasništvo Pro Social Content doo na bilo koji način, uključujući elektronske, digitalne ili nove registracije zaštitnih znakova. Dajete Pro Social Content doo besplatnu i neekskluzivnu licencu za prikazivanje, korištenje, kopiranje, prijenos i emitiranje sadržaja koji prenesete i objavite. Za pitanja u vezi s potraživanjima intelektualnog vlasništva potrebno je da se obratite našoj kompaniji u svrhu postizanja dogovora.

 

Korisnički nalozi

Kao korisnik ove web stranice, od vas će se možda tražiti da se registrujete kod nas i pružite privatne podatke. Vi ste odgovorni za obezbedjivanje tačnosti ovih podataka i odgovorni ste za održavanje sigurnosti i sigurnosti vaših identifikacionih podataka. Takođe ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim korisničkim nalogom ili lozinkom. Ako mislite da postoje mogući problemi u vezi sa sigurnošću vašeg naloga na web stranici, odmah nas obavestite kako bismo ih mogli na odgovarajući način rešiti. Zadržavamo sva prava na ukidanje naloga, uređivanje ili uklanjanje sadržaja i otkazivanje narudžbi prema vlastitom nahođenju.

 

Nadležno zakonodavstvo

Posetom ovoj web stranici slažete se da će zakoni Republike Srbije, bez obzira na načela sukobljenih zakona, regulisati ove odredbe i uslove ili bilo koji spor bilo koje vrste koji bi mogao nastati između Pro Social Content doo i vas, ili poslovnih partnera i saradnika. Sporovi Svaki spor povezan na bilo koji način s vašom posetom ovoj web stranici ili proizvodima i uslugama koje kupujete od nas rešavaće nadležni sud Republike Srbije te pristajete na isključivu nadležnost i mesto takvih sudova.

 

Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti Pro Social Content doo i njegove podružnice i držati Pro Social Content doo zažtićenim u odnosu na pravne zahteve i zahteve koji mogu proizaći iz vaše upotrebe ili zloupotrebe naših usluga.

 

Ograničenje odgovornosti

Pro Social Content doo nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao rezultat upotrebe ili zloupotrebe naše web stranice. Pro Social Content doo zadržava pravo izmene, izmene i dopune ovog Ugovora u bilo koje vrijeme. Ovaj sporazum predstavlja saglasnost volja između Pro Social Content doo i korisnika, a on zamenjuje i sve prethodne ugovore u vezi s korišćenjem ove web stranice.
Svaki prevod ovih uslova na engleski jezik pružen je isključivo radi vaše pogodnosti, a verzija Uslova na srpskom jeziku je ta koja isključivo reguliše pravni odnos i uslove korišćenja između vas i kompanije Pro Social Content doo. U slučaju bilo kakve nedoslednosti u verzijama, preovlađuje verzija na srpskom jeziku.