Poslednje ažuriranje: 25. avgusta 2021

Ova politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših podataka kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i o tome kako vas zakon štiti.
Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

U ime Pro Social Content doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju
pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Pro Social Content doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Tumačenje i Definicije

 

Tumačenje

Reči od kojih je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

 

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran za pristup našoj usluzi ili delovima naše usluge.

Kompanija (u ovom Ugovoru nazivana ili „Kompanija“, „Mi“, „Mi“ ili „Naša“) odnosi se na Pro Social Content doo, Stevana Sremca 12, Novi Sad

Kolačići su male datoteke koje veb lokacija postavlja na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a koja sadrži podatke o vašoj istoriji pregledanja na toj veb stranici među brojnim upotrebama.

Država se odnosi na: Republiku Srbiju

Uređaj znači svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

Lični podaci su svi podaci koji se odnose na identifikovanu ili identifikovanu osobu.

Usluga se odnosi na Veb stranicu.

Pružalac usluga znači svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije ili pojedince treće strane zaposlene u Kompaniji radi omogućavanja usluge, pružanja usluge u ime Kompanije, obavljanja usluga vezanih za uslugu ili pomoći kompaniji u analizi načina na koji se usluga koristi.

Usluga društvenih medija trećih strana odnosi se na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb stranicu društvene mreže putem koje se korisnik može prijaviti ili otvoriti nalog za korišćenje usluge.

Podaci o upotrebi se odnose na podatke koji se prikupljaju automatski, bilo generisani korišćenjem Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb stranica se odnosi na Pro Social Content, dostupna sa https://prosocialcontent.com/

Vi se odnosi na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili na preduzeće, ili drugo pravno lice u ime kojeg to lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

 

Prikupljanje i Korišćernje Vaših Podataka
Vrske prikupljanih podataka

Lični podaci
Dok koristite našu uslugu, možemo od vas zatražiti da nam date određene lične podatke koji vas mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Podaci za ličnu identifikaciju mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

Email adresu

Ime i Prezime

Broj telefona

Adresu ulice, države, pokrajine, poštanski broj i grad

 

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja usluge.
Podaci o upotrebi mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.
Kada pristupite Usluzi putem mobilnog uređaja ili putem njega, mi možemo automatski prikupljati određene podatke, uključujući, ali bez ograničenja, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog Internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.
Takođe možemo prikupljati podatke koje vaš pregledač šalje kad god posetite našu uslugu ili kada pristupite usluzi putem mobilnog uređaja ili preko njega.

Informacije sa društvenih mreža i trećih strana
Kompanija vam omogućava da otvorite nalog i prijavite se da biste koristili uslugu putem sledećih usluga društvenih medija trećih strana:

Google
Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter

Ako odlučite da se registrujete ili nam na neki drugi način odobrite pristup uslugama društvenih medija trećih strana, možemo prikupljati lične podatke koji su već povezani sa nalogom vaše usluge društvenih medija trećih strana, kao što su vaše ime, vaša adresa e-pošte, vaše aktivnosti ili Vaša lista kontakata povezana sa tim nalogom.
Takođe možete imati mogućnost da delite dodatne informacije sa Kompanijom putem naloga usluge društvenih medija treće strane. Ako odlučite da date takve podatke i lične podatke tokom registracije ili na drugi način, dajete kompaniji dozvolu da ih koristi, deli i skladišti na način u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj usluzi i skladištenje određenih podataka. Tehnologije praćenja su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje i analizu naše usluge.

Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

Kolačići ili Kolačići pregledača. Kolačić je mala datoteka smeštena na vaš uređaj. Možete uputiti svoj pregledač da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatate kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Osim ako niste podesili podešavanja pregledača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.

 

Web Beacons. Određeni odeljci naše usluge i naše e-poruke mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (koji se nazivaju i jasni gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorio e -poštu i za druge povezane statistike veb lokacija (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i provera integriteta sistema i servera).

 

Kolačići mogu biti „Trajni“ ili „Sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada ste van mreže, dok se kolačići za sesiju brišu čim zatvorite veb pregledač. Ovde možete saznati više o kolačićima:  Sve o kolačićima
Koristimo i sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

Neophodni / bitni kolačići

Tip: Kolačići Sesije
Kontroliše: Pro Social Content doo
Svrha: Ovi kolačići su neophodni za pružanje usluga dostupnih putem Veb lokacije i omogućavanje korišćenja nekih njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića ne mogu se pružiti usluge koje ste tražili, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

 

Politika kolačića / Prihvatanje obaveštenja Kolačića

Tip: Trajni Kolačići
Kontroliše: Pro Social Content doo
Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb lokaciji.

Kolačići funkcionalnosti

Tip: Trajni Kolačići
Kontroliše: Pro Social Content doo
Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite Veb lokaciju, kao što su pamćenje vaših podataka za prijavljivanje ili željenih jezika. Svrha ovih kolačića je da vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnu da morate ponovo da unosite svoje postavke svaki put kada koristite Veb lokaciju.

Korišćenje vaših podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

Da bismo pružali i održavali našu uslugu, uključujući i nadgledanje korišćenja naše usluge.

Za upravljanje vašim nalogom: za upravljanje registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su vam dostupne kao registrovani korisnik.

Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, stavke ili usluge koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.

Da bismo vas kontaktirali: Da bismo vam se obratili putem e -pošte, telefonskih poziva, SMS -a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, poput push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu primenu.

Da bismo vam dostavili vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugoj robi, uslugama i događajima koje nudimo, slične onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali, osim ako ste odlučili da ne primate takve informacije.

Da biste upravljali svojim zahtevima: Da biste prisustvovali i upravljali vašim zahtevima prema nama.

Za poslovne prenose: Vaše podatke možemo koristiti za procenu ili sprovođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili cele naše imovine, bilo kao neograničeno dugovanje ili kao deo stečaja, likvidacije, ili sličan postupak, u kojem se među prenesenom imovinom nalaze lični podaci koje imamo o našim korisnicima usluga.

U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova upotrebe, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

 

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim situacijama:

Sa pružaocima usluga: Možemo deliti vaše lične podatke sa pružaocima usluga radi nadgledanja i analize korišćenja naše usluge, kako bismo vas kontaktirali.
Za poslovne prenose: Možemo deliti ili preneti vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugom preduzeću.
Sa podružnicama: Možemo deliti vaše podatke sa našim podružnicama, u tom slučaju ćemo od tih podružnica zahtevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Podružnice uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druga preduzeća koja kontrolišemo ili koja su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti vaše podatke sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na drugi način stupate u interakciju u javnim oblastima sa drugim korisnicima, takve podatke mogu videti svi korisnici i mogu se javno distribuirati izvan njih. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge društvenih medija trećih strana, vaši kontakti na usluzi društvenih medija trećih strana mogu videti vaše ime, profil, slike i opis vaših aktivnosti. Slično, drugi korisnici će moći da vide opise vaših aktivnosti, komuniciraju sa vama i pregledaju vaš profil.
Uz vašu saglasnost: Možemo otkriti vaše lične podatke u bilo koju drugu svrhu uz vašu saglasnost.

 

Čuvanje vaših ličnih podataka

Kompanija će čuvati vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj politici privatnosti. Čuvaćemo i koristiti vaše lične podatke u meri u kojoj je to potrebno za poštovanje naših zakonskih obaveza (na primer, ako se od nas traži da zadržimo vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne ugovore i politike.
Kompanija će takođe čuvati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se generalno čuvaju kraće vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da te podatke čuvamo duže vremenske periode.

 

Prenos vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenositi - i održavati - na računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.
Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti koju prati vaše podnošenje takvih informacija predstavlja vaš pristanak na taj prenos.
Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se sa vašim podacima postupa sigurno i u skladu sa ovom politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka u neku organizaciju ili državu osim ako ne postoje odgovarajuće kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je kompanija uključena u spajanje, sticanje ili prodaju imovine, vaši lični podaci se mogu preneti. Obavestićemo vas pre nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmet druge politike privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može zahtevati da otkrije vaše lične podatke ako to zahteva zakon ili kao odgovor na valjane zahteve javnih organa (npr. Sud ili vladina agencija).

 

Ostali zakonski zahtevi

Kompanija može otkriti vaše lične podatke u dobroj veri verujući da je takva radnja neophodna za:

  • Pridržavanje zakonskih obaveza
  • Zaštititu i odbranu prava ili imovine Kompanije
  • Sprečavanje ili istraživanje moguće nepravilnosti u vezi sa Uslugom
  • Zaštitite lične bezbednost korisnika usluge ili javnosti

Zaštitite od pravne odgovornosti

 

Sigurnost vaših ličnih podataka

Sigurnost vaših ličnih podataka nam je veoma važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

 

Privatnost maloletnih osoba

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 18 godina. Ne prikupljamo svesno lične podatke od bilo koga mlađeg od 18 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je vaše dete dostavilo lične podatke, molimo vas Kontaktirajte nas. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 18 godina bez verifikacije pristanka roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te podatke sa naših servera.

 

Linkovi ka drugim web stranicama

Naša usluga može sadržati veze do drugih veb stranica kojima ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na veb lokaciju te treće strane. Savetujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake veb lokacije koju posetite.
Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana.

 

Izmene ove politike privatnosti

S vremena na vreme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Savetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promena. Izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada su objavljene na ovoj stranici.

 

Kontakt

Ako imate pitanja o ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati na: info@prosocialcontent.com